Om Linda Hagedesign

Jeg vil forklare navnet på foretaket – Linda Hagedesign. I tillegg til å være mitt navn betyr Linda “vakker”, noe jeg ønsker å overføre i mine tjenester – vakre hager. Linda er også treslaget lind i bestemt form. Trær har en spesiell plass i mitt hjerte og vil gjerne plante et treslag tilpasset ditt uterom. Trær skaper lett et som alene, og romfølelse er viktig i en hage man skal trives i.

Jeg er utdannet med mastergrad i plantevitenskap, med spesialisering innen grøntmiljø. Dette er miljø som er beplantet med karplanter (trær, busker, stauder), for eksempel i parker, hager, grøntrabatter, lekeplasser, offentlige rom, med mer.

Jeg er også ISA-sertifisert arborist (International Society of Arboriculture) – en internasjonal sertifisering som kvalitetsikrer fagkunnskap over landegrenser.

I det daglige er jeg fulltids ansatt i Ålesund kommune som landskapsingeniør. Her fungerer jeg som planlegger og rådgiver i virksomhet for veg, anlegg og park. I porteføljen finnes anlegg jeg har laget både i kommunal og privat regi. Linda hagedesign er hobbybasert og er aktivt etter kapasitet.

IMG_3168